Up Comming Event

 

 

તારીખ

વાર

નોંધ

૦૪-૦૪-૨૦૨૨

શનિવાર

ધો. ૬ થી ૮ ના  વિદ્યાર્થીઓનો ઘર તરફ પ્રયાણ

૩૦-૦૪-૨૦૨૨

શનિવાર

ધો ૯ અને ૧૧ ના  વિદ્યાર્થીઓનો ઘર તરફ પ્રયાણ

૩૦-૦૪-૨૦૨૨

શનિવાર

ગુજરાત ના વિદ્યાર્થીઓનો પરિણામ પોસ્ટ દ્વારા રવાના

૦૨-૦૫-૨૦૨૨

સોમવાર

મુંબઈ ના વિદ્યાર્થીઓને પરિણામ વિતરણ

૦૩-૦૬-૨૦૨૨

શુક્રવાર જુના વિદ્યાર્થીઓનું રત્નાશ્રમમાં આગમન

૦૪-૦૬-૨૦૨૨

શનિવાર

દેરાસરની વર્ષગાંઠની ઉજવણી

૦૫-૦૬-૨૦૨૨

રવિવાર નવા વિદ્યાર્થીઓનું રત્નાશ્રમમાં આગમન

૦૬-૦૬-૨૦૨૨

સોમવાર

૨૦૨૨-૨૦૨૩ ના શૈક્ષણિક વર્ષ ની શુભ શરૂઆત

 

Quick Links

 • 1
  Alumni

  Register,Login or Search our Almuni

 • 2
  Student

  Admission, Result search or Find status

 • 3
  Donation

  Help student. Help future

 • 4
  Contact Us

  May I help you?